Tin tức

Hỗ trợ trực tuyến?

Thông tin mới cập nhật:

Chúng tôi trên facebook

Bảng giá xe tải, giá xe đầu kéo Faw 2023 [cập nhật giá đầu kéo Faw 2023 hàng tháng]

Faw Việt Nam đang cập nhật bảng giá xe tải Faw, xe đầu kéo Faw 2023 mới nhất để gửi đến Quý khách hàng sơm nhất.

Chúng tôi thường xuyên cập nhật bảng giá xe tải Faw, giá xe đầu kéo Faw 2023 mới nhất 

Giá xe tải Faw, giá xe đầu kéo Faw thường xuyên cập nhật tháng 7/2023

 

BẢNG GIÁ XE FAW THÁNG 7/2023
Loạixe Năm sx Tải trọng (tấn) Giá công bố 
Xe đầu kéo faw      
Xe đầu kéo Faw 1 cầu 260Hp 2023 31,885 807,000,000
Xe đầu kéo Faw 2 cầu 430Hp cabin JH6 2023 40/38,42 1,252,000,000
Xe tải thùng Faw 2023    
Xe tải Faw mui bạt 8m 2023 8,4 873,000,000
Xe tải Faw kín inox 8m 2023 8,35 903,000,000
Xe tải Faw kín container 8,25m 2023 7,7 923,000,000
Xe tải Faw mui bạt 9,5m 2023 7,35 973,000,000
Xe tải Faw kín inox 9,7m 2023 6,8 993,000,000
Xe tải Faw Palet container 9,7m 2023 6,7 1,028,000,000
Xe tải thùng Faw Cabin J6L 2023    
Xe Satxi có buồng lái Cabin J6L 2023   928,000,000
Xe tải Faw muibạt 9,7m Cabin J6L 2023 8 1,031,000,000
Xe tải Faw kín inox 9,7m Cabin J6L 2023 7,5 1,051,000,000
Xe tải Faw kín container 9,7m Cabin J6L 2023 7,3 1,071,000,000

Giá xe tải Faw, giá xe đầu kéo Faw thường xuyên cập nhật tháng 6/2023

BẢNG GIÁ XE FAW THÁNG 6/2023
Loạixe Năm sx Tải trọng (tấn) Giá công bố 
Xe đầu kéo faw      
Xe đầu kéo Faw 1 cầu 260Hp 2023 31,885 806,000,000
Xe đầu kéo Faw 2 cầu 430Hp cabin JH6 2023 40/38,42 1,251,000,000
Xe tải thùng Faw 2023    
Xe tải Faw mui bạt 8m 2023 8,4 872,000,000
Xe tải Faw kín inox 8m 2023 8,35 902,000,000
Xe tải Faw kín container 8,25m 2023 7,7 922,000,000
Xe tải Faw mui bạt 9,5m 2023 7,35 972,000,000
Xe tải Faw kín inox 9,7m 2023 6,8 992,000,000
Xe tải Faw Palet container 9,7m 2023 6,7 1,027,000,000
Xe tải thùng Faw Cabin J6L 2023    
Xe Satxi có buồng lái Cabin J6L 2023   927,000,000
Xe tải Faw muibạt 9,7m Cabin J6L 2023 8 1,030,000,000
Xe tải Faw kín inox 9,7m Cabin J6L 2023 7,5 1,050,000,000
Xe tải Faw kín container 9,7m Cabin J6L 2023 7,3 1,070,000,000

 

Giá xe tải Faw, giá xe đầu kéo Faw thường xuyên cập nhật tháng 5/2023

 

BẢNG GIÁ XE FAW THÁNG 5/2023
Loạixe Năm sx Tải trọng (tấn) Giá công bố 
Xe đầu kéo faw      
Xe đầu kéo Faw 1 cầu 260Hp 2023 31,885 812,000,000
Xe đầu kéo Faw 2 cầu 430Hp cabin JH6 2023 40/38,42 1,257,000,000
Xe tải thùng Faw 2023    
Xe tải Faw mui bạt 8m 2023 8,4 878,000,000
Xe tải Faw kín inox 8m 2023 8,35 908,000,000
Xe tải Faw kín container 8,25m 2023 7,7 928,000,000
Xe tải Faw mui bạt 9,5m 2023 7,35 978,000,000
Xe tải Faw kín inox 9,7m 2023 6,8 998,000,000
Xe tải Faw Palet container 9,7m 2023 6,7 1,033,000,000
Xe tải thùng Faw Cabin J6L 2023    
Xe Satxi có buồng lái Cabin J6L 2023   933,000,000
Xe tải Faw muibạt 9,7m Cabin J6L 2023 8 1,036,000,000
Xe tải Faw kín inox 9,7m Cabin J6L 2023 7,5 1,056,000,000
Xe tải Faw kín container 9,7m Cabin J6L 2023 7,3 1,076,000,000

Giá xe tải Faw, giá xe đầu kéo Faw thường xuyên cập nhật tháng 4/2023

 

BẢNG GIÁ XE FAW THÁNG 4/2023
Loạixe Năm sx Tải trọng (tấn) Giá công bố 
Xe đầu kéo faw      
Xe đầu kéo Faw 1 cầu 260Hp 2023 31,885 811,000,000
Xe đầu kéo Faw 2 cầu 430Hp cabin JH6 2023 40/38,42 1,256,000,000
Xe tải thùng Faw 2023    
Xe tải Faw mui bạt 8m 2023 8,4 877,000,000
Xe tải Faw kín inox 8m 2023 8,35 907,000,000
Xe tải Faw kín container 8,25m 2023 7,7 927,000,000
Xe tải Faw mui bạt 9,5m 2023 7,35 977,000,000
Xe tải Faw kín inox 9,7m 2023 6,8 997,000,000
Xe tải Faw Palet container 9,7m 2023 6,7 1,032,000,000
Xe tải thùng Faw Cabin J6L 2023    
Xe Satxi có buồng lái Cabin J6L 2023   932,000,000
Xe tải Faw muibạt 9,7m Cabin J6L 2023 8 1,035,000,000
Xe tải Faw kín inox 9,7m Cabin J6L 2023 7,5 1,055,000,000
Xe tải Faw kín container 9,7m Cabin J6L 2023 7,3 1,075,000,000

Giá xe tải Faw, giá xe đầu kéo Faw thường xuyên cập nhật tháng 3/2023

 

BẢNG GIÁ XE FAW THÁNG 3/2023
Loạixe Năm sx Tải trọng (tấn) Giá công bố 
Xe đầu kéo faw      
Xe đầu kéo Faw 1 cầu 260Hp 2023 31,885 809,000,000
Xe đầu kéo Faw 2 cầu 430Hp cabin JH6 2023 40/38,42 1,254,000,000
Xe tải thùng Faw 2023    
Xe tải Faw mui bạt 8m 2023 8,4 875,000,000
Xe tải Faw kín inox 8m 2023 8,35 905,000,000
Xe tải Faw kín container 8,25m 2023 7,7 925,000,000
Xe tải Faw mui bạt 9,5m 2023 7,35 975,000,000
Xe tải Faw kín inox 9,7m 2023 6,8 995,000,000
Xe tải Faw Palet container 9,7m 2023 6,7 1,030,000,000
Xe tải thùng Faw Cabin J6L 2023    
Xe Satxi có buồng lái Cabin J6L 2023   930,000,000
Xe tải Faw muibạt 9,7m Cabin J6L 2023 8 1,033,000,000
Xe tải Faw kín inox 9,7m Cabin J6L 2023 7,5 1,053,000,000
Xe tải Faw kín container 9,7m Cabin J6L 2023 7,3 1,073,000,000

Giá xe tải Faw, giá xe đầu kéo Faw thường xuyên cập nhật tháng 2/2023

 

BẢNG GIÁ XE FAW THÁNG 2/2023
Loạixe Năm sx Tải trọng (tấn) Giá công bố 
Xe đầu kéo faw      
Xe đầu kéo Faw 1 cầu 260Hp 2023 31,885 808,000,000
Xe đầu kéo Faw 2 cầu 430Hp cabin JH6 2023 40/38,42 1,253,000,000
Xe tải thùng Faw 2023    
Xe tải Faw mui bạt 8m 2023 8,4 874,000,000
Xe tải Faw kín inox 8m 2023 8,35 904,000,000
Xe tải Faw kín container 8,25m 2023 7,7 924,000,000
Xe tải Faw mui bạt 9,5m 2023 7,35 974,000,000
Xe tải Faw kín inox 9,7m 2023 6,8 994,000,000
Xe tải Faw Palet container 9,7m 2023 6,7 1,029,000,000
Xe tải thùng Faw Cabin J6L 2023    
Xe Satxi có buồng lái Cabin J6L 2023   929,000,000
Xe tải Faw muibạt 9,7m Cabin J6L 2023 8 1,032,000,000
Xe tải Faw kín inox 9,7m Cabin J6L 2023 7,5 1,052,000,000
Xe tải Faw kín container 9,7m Cabin J6L 2023 7,3 1,072,000,000

Giá xe tải Faw, giá xe đầu kéo Faw thường xuyên cập nhật tháng 1/2023

 

BẢNG GIÁ XE FAW THÁNG 1/2023
Loạixe Năm sx Tải trọng (tấn) Giá công bố 
Xe đầu kéo faw      
Xe đầu kéo Faw 1 cầu 260Hp 2022 31,885 807,000,000
Xe đầu kéo Faw 2 cầu 430Hp cabin JH6 2022 40/38,42 1,252,000,000
Xe tải thùng Faw      
Xe tải Faw mui bạt 8m 2022 8,4 873,000,000
Xe tải Faw kín inox 8m 2022 8,35 903,000,000
Xe tải Faw kín container 8,25m 2022 7,7 923,000,000
Xe tải Faw mui bạt 9,5m 2022 7,35 973,000,000
Xe tải Faw kín inox 9,7m 2022 6,8 993,000,000
Xe tải Faw Palet container 9,7m 2022 6,7 1,028,000,000
Xe tải thùng Faw Cabin J6L      
Xe Satxi có buồng lái Cabin J6L 2022   928,000,000
Xe tải Faw muibạt 9,7m Cabin J6L 2022 8 1,031,000,000
Xe tải Faw kín inox 9,7m Cabin J6L 2022 7,5 1,051,000,000
Xe tải Faw kín container 9,7m Cabin J6L 2022 7,3 1,071,000,000

 

Giá xe tải Faw, giá xe đầu kéo Faw thường xuyên cập nhật tháng 12/2022

 

BẢNG GIÁ XE FAW THÁNG 12/2022
Loạixe Năm sx Tải trọng (tấn) Giá công bố 
Xe đầu kéo faw      
Xe đầu kéo Faw 1 cầu 260Hp 2022 31,885 857,000,000
Xe đầu kéo Faw 2 cầu 430Hp cabin JH6 2022 40/38,42 1,252,000,000
Xe tải thùng Faw      
Xe tải Faw mui bạt 8m 2022 8,4 873,000,000
Xe tải Faw kín inox 8m 2022 8,35 903,000,000
Xe tải Faw kín container 8,25m 2022 7,7 923,000,000
Xe tải Faw mui bạt 9,5m 2022 7,35 973,000,000
Xe tải Faw kín inox 9,7m 2022 6,8 993,000,000
Xe tải Faw Palet container 9,7m 2022 6,7 1,028,000,000
Xe tải thùng Faw Cabin J6L      
Xe Satxi có buồng lái Cabin J6L 2022   928,000,000
Xe tải Faw muibạt 9,7m Cabin J6L 2022 8 1,031,000,000
Xe tải Faw kín inox 9,7m Cabin J6L 2022 7,5 1,051,000,000
Xe tải Faw kín container 9,7m Cabin J6L 2022 7,3 1,071,000,000

 

Xe Faw là dòng xe thương hiệu nổi tiếng từ Trung Quốc được Long Biên Auto đại lý 3s nhập khẩu nguyên chiếc và cung cấp xe tải Faw, xe đầu kéo Faw chất lượng cao tại thị trường Việt Nam.

Với nhiều ưu điểm vượt trội như động cơ mạnh mẽ, hệ thống sắt xi chắc chắn sẽ đêm đến cho quý khách những trải nghiệm thú vị. Đặc biệt giá xe tải Faw ở Long Biên Auto luôn thấp nhất so với các dòng xe cùng phân khúc trên thị trường.


 Bài viết khác:

Yamaha Exciter có bộ cánh mới

Garage toàn siêu xe đỉnh của triệu phú Trung Quốc

Xe tay ga đắt nhất Việt Nam bị triệu hồi

Hyundai i20 thế hệ mới thay đổi thiết kế

Gần 2.000 người tham dự Vietnam Motobike Festival 2014

Audi A8L 2014 – có gì để cạnh tranh ở Việt Nam?

Chiêu sửa xe thông minh nhất

Kawasaki Vulcan 2000 hàng hiếm ở Việt Nam

Nạn 'vặt' gương ôtô ở Việt Nam

Ảnh đầu tiên về BMW X2

Hyundai SUV nhỏ hơn Tucson sắp ra đời

Piaggio MP3 300 2015 - thể thao và tiện nghi hơn

Ducati Monster 795 độc của người Hải Phòng

Thoát chết nhờ nhanh chân chui gầm tàu

Ôtô giá rẻ - tiền nào của ấy

chung cu times city, to chuc su kien, hotdeal, mua chung, phim hay, tai facebook, gach inax, to chuc su kien, phim thai lan